Liga "Skrzat" 2015

i turniej skrz 2015Najmłodsi zawodnicy GKS Czastary, ze zmiennym szczęściem rozpoczęli rozgrywki ligi powiatowej “Skrzat” (rocznik 2005 i młodsi) Zrzeszenia LZS w Wieluniu. Pierwszy turniej odbył się w Mokrsku – 24 września 2015 roku. W pierwszym meczu GKS przegrał z LKS Start Łubnice 0:2. Drugi – bardzo wyrównany mecz - z drużyną GLKS Biała wygrywają młodzi zawodnicy z Czastar 1:0, po bramce Patryka Maciejewskiego. Niemoc strzelecka ogarnęła najmłodszych wychowanków Czastar w ostatnim meczu z VICTORIĄ Skomlin, zakończonym remisem 0:0.

Czytaj więcej: Liga "Skrzat" 2015

VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czastary

sesjaZawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Czastary, że w dniu 12 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach odbędzie się VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czastary z następującym porządkiem obrad:

  

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego.

Czytaj więcej: VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czastary

„Przedszkole naszych marzeń”

logoWójt Gminy Czastary informuje, że z dniem 30 września 2015 zakończono realizację i rozliczenie finansowe projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń”. Projekt ten dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty., Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówninności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu oddano do użytku nowo wyremontowany i odnowiony Oddział Przedszkolny działający przy Szkole Podstawowej w Parcicach. Całkowity koszt realizacji zadania to 124.975,93 zł. Wkład własny Gminy Czastary to 37.725,93 zł. Kwota dofinansowania pozyskana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 87.250,00 zł.

Czytaj więcej: „Przedszkole naszych marzeń”