Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

logoCzastary, dnia 27.08.2015r.
Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
Wójt Gminy Czastary informuje, iż w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz długotrwałą suszą, zaistniała możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Czastary. Szacowane straty zgodnie z monitoringiem na podstawie raportu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mogą być w uprawach: ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewach owocowych (tylko maliny i aronia) roślinach strączkowych i łąkach. Stosowne wnioski o oszacowanie  szkód należy składać do dnia 04.09.2015 r.
Wnioski o oszacowanie szkód  dostępne są w Urzędzie Gminy Czastary – pierwsze piętro pokój 15.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Stypendium szkolne 2015/2016

logo-stypSTYPENDIUM  SZKOLNE  2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje, iż od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. można składać wnioski wraz z załączonymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie  do 15.10.2015 r.

Czytaj więcej: Stypendium szkolne 2015/2016

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum

logoPierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum
Wójt Gminy Czastary informuje, że zgodnie z art. 13 pkt 7 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum (Dz. U. 2015 poz. 318) pierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach - ul. Wolności 29, pok. nr 23, II piętro.