Happy Bus w Czastarach

logoGminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzinami na Przystanek Happy Bus od 23 do 25 sierpnia w godz. 10.00 do 17.00 do Czastar na boisko szkolne. Wszystkie atrakcje i zabawy są bezpłatne.

 

happy bus

Wójt Gminy Czastary zaprasza

logoWójt Gminy Czastary zaprasza, najmłodszych mieszkańcom Gminy Czastary do dwóch nowo wybudowanych placów zabaw w miejscowościach: Parcice i Radostów Pierwszy.

W/w inwestycje wykonano w ramach realizacji dwóch operacji współfinansowanych przez Unię Europejską tj. operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

 

1. Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Parcice”
2. Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Radostów Pierwszy”.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Czastary zaprasza

STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

foto

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czastarach informuje, iż od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. można składać wnioski wraz z załączonymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w terminie do 15.10.2014 r.

 

 Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej: STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015

XXIX SESJA RADY GMINY CZASTARY

XXIX SESJA RADY GMINY CZASTARY

logo

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Czastary w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy w Czastarach z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat Afrykańskiego Pomoru Świń.
5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Czastary Nr XXVII/152/2010
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Czastary.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czastary na 2014 r.

12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Chałupka

15 sierpnia w Gminie Czastary

logo15 sierpnia o godz 17 na boisku szkolnym przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach zapłonęło pierwsze ognisko patriotyczne zorganizowane przez  Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Czastarach. Głównymi bohaterami tego wydarzenia był Klub  historyczno – regionalny Gloria Victis oraz dzieci biorące udział w „Kreatywnych Wakacjach na wesoło”  Członkowie Gloria Victis  opowiedzieli  o  powstaniu styczniowym, o wrześniu 1939 roku oraz o powstaniu warszawskim w jego 70 rocznicę, pokazali uzbrojenie i umundurowanie, wytapiali kule do broni. Dzieci zatańczyły Poloneza, zaśpiewały pieśni patriotyczne, upiekły przy ognisku kiełbasę i uraczyły się watą cukrową.  Przedstawicielami Wojska Polskiego odpowiadali na pytania dotyczące : szkolnictwa wojskowego, kwalifikacji wojskowej, służby przygotowawczej,  służby zawodowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs na strój historyczny w którym wzięły  udział aż 22 osoby. Piknik zaszczyciła swoją obecnością również spora ilość mieszkańców. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Czytaj więcej: 15 sierpnia w Gminie Czastary

Uczestnicy "Kreatywnych Wakacji na Wesoło" w "Parku Rozrywki"

logoW ramach projektu " SEKRETY STAREGO STRYCHU" realizowanego przez Gminną Bibliotękę Publiczną w Czastarach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach w ostatni piątek tj. 8 sierpnia 2014, dzieci biorące udział w " Kreatywnych Wakacjach na Wesoło" zwiedzałay Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz Park Nauki i Ewolucjii Człowieka. Park zwiedziliśmy zaczynając od niezwykłej atrakcji, jaką jest Tunel Czasu. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na pokład kapsuły czasu, która zabierała nas w niezwykłą, interaktywną podróż poprzez dzieje naszej planety. Począwszy od Wielkiego Wybuchu poznajaliśmy kolejne etapy kształtowania się Ziemi. Zobaczyliśmy jak powstaje ukłąd słoneczny, ziemia i pierwsze formy życia. Następnie przeszliśy się wśród prehistorycznych stworzeń po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej o długości 1500 metrów, w naszej podróży oprowadząła nas Pani Natalii która szczegółówo przybliżyła nam, poszczególne okresy ery dinozaurów. Zwiedziliśmy również Oceanarium które sprawiło, że widzieliśmy świat podwodnego życia ogromnych gadów w ich naturalnym środowisku z których jeden nawet próbował nas zjeść. Byliśmy również w Kinie 5D, bawiliśmy się w na placu zabaw, zjedliśmy pyszny obiad i płukaliśmy złoto. Na tym atrakcje się nie skończyły. Następnie cała wycieczka udała się do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka .

Czytaj więcej: Uczestnicy "Kreatywnych Wakacji na Wesoło" w "Parku Rozrywki"

Żywa lekcja historii

zywa lekcja historii

 

Żywa lekcja historii – Ognisko patriotyczne

W imieniu własnym, Gminnego ośrodka Kultury w Czastarach, Gminnej Biblioteki Publicznej dzieci biorących udział w „Kreatywnych Wakacjach na wesoło” oraz członków Klubu historyczno – regionalnego Gloria Victis pragniemy zaprosić wszystkich na żywą lekcję historii 15 sierpnia to jest w piątek do Czastar na boisko szkolne przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku o godzinie 17.00. Członkowie Gloria Victis opowiedzą o powstaniu styczniowym, wrześniu 1939 roku oraz o powstaniu warszawskim w jego 70 rocznicę. To święto Wojska Polskiego rozpoczniemy polonezem, zbudujemy szałas, posłuchamy pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci spędzających wakacje w czastarskim domu kultury, upieczemy nad ogniskiem kiełbasę oraz zjemy pod wojskowym namiotem prawdziwą wojskową grochówkę, którą poczęstujemy również przybyłych gości. Rozstrzygniemy również konkurs na najlepszy strój historyczny. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie młodzież na spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego którzy odpowiedzą na pytania dotyczące : szkolnictwa wojskowego, kwalifikacji wojskowej, służby przygotowawczej, służby zawodowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

Czytaj więcej: Żywa lekcja historii