Wojewódzka Karta Rodzin

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach informuje, iż rodziny wielodzietne (mające na swoim utrzymaniu troje lub więcej dzieci) zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego modą składać wnioski o przyznanie WOJEWÓDZKIEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNCH. Karta jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z ulg i uprawnień oferowanych członkom rodzin na terenie województwa łódzkiego.


     Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.
Wniosek pobrać można również w tut. OPS-ie, pokój nr 2.

Czytaj więcej: Wojewódzka Karta Rodzin

Młodzieżowa Rada Kultury w Czastarach ogłasza konkurs

RS2 logo

Młodzieżowa Rada Kultury w Czastarach ogłasza konkurs pt. " Mój pomysł na logo Młodzieżowej rady Kultury" , który jest jednym z punktów projektu "Młodzieżowa Rada Kultury" współfinansowanego z środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Równać szanse 2014" administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.Zapraszamy młodzież z Gminy Czastary do udziału w konkursie ( szczegóły w regulaminie konkursu)

 

 

logo

 https://www.facebook.com/pages/M%C5%82odzie%C5%BCowa-Rada-Kultury-w-Czastarach/1527225954233770?fref=photo

 

 

Młodzieżowa Rada Kultury

logo13 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach odbyły się wybory na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Kultury, która już oficjalnie została powołana z dniem wczorajszym. Przypominamy , ze Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach otrzymał Granta w wysokości 7500zł w Programie „Równać Szanse 2014” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży za projekt „ Młodzieżowa Rada Kultury”.  Rada ta składa się z 15 członków, spośród których został w dniu dzisiejszym wybrany przewodniczący. W skład Komisji Wyborczej wchodziły następujące osoby: Dyrektor GOK w Czastarach Aleksandra Ostrycharz, autor i koordynator projektu Sylwia Świdurska, Kierownik GBP w Czastarach Danuta Kubacka oraz Dawid Polus informatyk.

Czytaj więcej: Młodzieżowa Rada Kultury

Ferie 2015 W GOK Czastary (podsumowanie)

logoFerie zimowe za nami. Spędziliśmy je w tym roku bardzo ciekawie i kreatywnie. Starliśmy się zapewnić naszym milusińskim moc atrakcji i bezpiecznych zajęć w grupie rówieśniczej. W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach przy współpracy placówek oświatowych przygotował bogatą ofertę rekreacyjną dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wspólnie zorganizowaliśmy 2 wyjazdy na basen do pływalni OCEANIK w Ostrzeszowie oraz do wrocławskiego Aqua Parku, byliśmy również w kinie na filmie pt. „ Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”, oraz gościliśmy u siebie Teatr ART RE z Krakowa który wystawi przedstawienie " O DWÓCH DOROTKACH" . Bawiliśmy się z animatorami w modelowanie balonowych zwierzaków, uczestniczyliśmy w warsztatach tanecznych, muzycznych i artystycznych, tańczyliśmy zumbę oraz rywalizowaliśmy z sobą podczas Turnieju tenisa sportowego. Czas wolny zakończyliśmy dwudniową zabawą na dmuchanym wesołym miasteczku.

Czytaj więcej: Ferie 2015 W GOK Czastary (podsumowanie)

Obowiązujące stawki opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Czastary podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 01.01.2015 r. obowiązują następujące stawki opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czastary:

1.  cena za dostarczenie 1 m3 wody do gospodarstw domowych - 2,45 zł netto

2.  cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków komunalnych z gospodarstw domowych – 3,54 zł netto

3.  cena 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych bezpośrednio do oczyszczalni z terenu gminy – 4,00 zł netto

4.  cena 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych bezpośrednio do oczyszczalni z poza terenu gminy – 7,00 zł netto

Miesięczna opłata abonamentowa od odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostaje bez zmian i wynosi 1,50 zł netto. Stawka opłaty stałej płacona będzie za każdy miesiąc niezależnie od wielkości dokonanego poboru wody bądź całkowitego jego braku.
Nowe stawki opłaty za wodę zostały przyjęte - uchwałą Nr II/6/2014 Rady Gminy w Czastarach z dnia 22 grudnia 2014 roku, natomiast za ścieki - uchwałą II/7/2014 Rady Gminy w Czastarach z 22 grudnia 2014 roku.

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego wyniki


logoW dniu 08 lutego 2015 roku w niedzielne południe w hali sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach, Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach zorganizował III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Frekwencja nie była oszałamiająca, ale i tak zjawiło się dwukrotnie więcej zawodników niż w roku ubiegłym. Rywalizację kobiet zdominowała najmłodsza zawodniczka turnieju – dziesięcioletnia - Julka Skwarek z Mirkowa. Rywalizacja wśród mężczyzn była bardzo wyrównana o czym świadczy fakt, że każdy przynajmniej raz doznał porażki. Panie grały systemem „każdy z każdym”, a panowie systemem „do dwóch przegranych”. Po ponad trzech godzinach zmagań, a przy okazji dobrej zabawy, najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy. W poniedziałek turniej dla gimnazjalistów, a we wtorek dla uczniów szkół podstawowych – zapraszamy.
Wyniki turnieju

Czytaj więcej: III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego wyniki